Aktualności szkolne

Podziękowania (07.05.2013)

Serdecznie dziękujemy Michałowi Kamczykowi - absolwentowi naszej szkoły, za poświęcenie czasu oraz ogromny wkład pracy przy tworzeniu nowej szaty graficznej naszej witryny internetowej...

 

Kwalifikacje do III Festiwalu Pozytywnych Wartości (02.05.2013)

W dniu 26.04.2013 r. odbyły sie kwalifikacje do III Festiwalu Pozytywnych Wartości w Bieńkowicach pod patronatem Ordynariusza Diecezji Opolskiej ks. bp Andrzeja Czaja i Wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego. Szkoła Podstawowa w Chałupkach była prezentowana prze dwóch uczniów: Tobiasza Farana i Paulinę Mira-Chrobok...

Wiosenna przerwa świąteczna (26.03.2013)

Przypominamy wszystkim, że wkrótce woisenna przerwa świąteczna!!!

Okres dni wolnych to: od 28 marca 2013 r. do 2 kwietnia 2013 r.

W związku z tym wszystkim uczniom ZSO w Chałupkach i ich rodzinom...

Wymiana z Seeshaupt (28.03.2013)

W dniach 23.03 – 27.03 przebywali u nas goście z Niemiec. W wymianie brało udział 13 dzieci, cztery wspaniałe opiekunki oraz burmistrz z Seeshaupt. Z Polski brało udział 15 dzieci z klasy 5 i 6. Organizatorkami były panie V. Nowak i M.Gołąbek. W sobotę przywitaliśmy naszych gości i pomogliśmy im wnieść bagaże do hotelu. Następnie uczniowie z Niemiec poznali swoich polskich kolegów u których...

Bitwa na klasy (25.03.2013)

25 marca 2013 r. w naszej szkole odbyła się I edycja telewizyjnego hitu „Bitwa na klasy”. Imprezę przygotował SU wraz z opiekunem p. Barbarą Tomczyk. Wydarzenie rozpoczęło się od przemowy pana dyrektora Marka Tomczyszyna.

Następnie nasz kolega przywitał przybyłych gości z Seeshaupt. Po powitaniu gości zaprezentowały się zespoły taneczne „Uśmiech” i „Radość” oraz grupa z Czech...