Kalendarz roku szkolnego

Termin Tematyka
1 września 2020 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 - 14 luty 2021 r.

Ferie zimowe

1– 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

Zobacz...

Kalendarz roku szkolnego na stronie MEN

25-27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2020 r.

21-22 grudnia 2020 r.

30 kwietnia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.