Kalendarz roku szkolnego

Termin Tematyka
1 września 2022 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16 - 29 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

23 - 25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

2 listopada 2022 r.

22 grudnia 2022 r.

2 maja 2023 r.

23-25 maja 2023 r. - klasy 1-7 SP

9 czerwca 2023 r.

Zobacz na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023