Kalendarz roku szkolnego

Termin Tematyka
4 września 2023 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznian - 11 luty 2024 r.

Ferie zimowe

28 marzec – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie

14 - 16 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2023 r.

2 stycznia 2024 r.

2 maja 2024 r.

14-16 maja 2024 r. - klasy 1-6 SP

31 maja 2024 r.

20 czerwca 2024 r.

Zobacz na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-2023-2024