Kalendarz roku szkolnego

Termin Tematyka
1 września 2021 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14 - 27 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie

Zobacz...

Kalendarz roku szkolnego na stronie MEN

24 - 26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.