Historia szkoły

Początki szkolnictwa w miejscowości Chałupki datowane są na II połowę XIX w. Wtedy to po 1873 roku baron Ratschyld przeznaczył bezpłatnie pole pod budowę szkoły (obecny parking przy szkole). Budowę szkoły rozpoczęto dopiero 17.03.1877r. Obiekt budował mistrz Honiger, nadzór nad budową sprawował pan Pert. Budowę zakończono 14.03.1878r. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 16.07.1878r.

Pierwszym nauczycielem został mianowany Kondrad Philip. W pierwszym roku po otwarciu szkoły uczyło się w niej 134 dzieci. W 1896r. Szkoła liczyła ich już 160 uczniów.

Nowy budynek, w którym obecnie mieści się Szkoła, powstał, wg opowiadań dawnych mieszkańców (pani Koloska była mieszkanką ul. Szklonej, zmarła na początku lat 80.), na początku lat 20. XX w. W okresie II wojny w budynku znajdowały się koszary niemieckie. Wg relacji pierwszego kierownika tej szkoły pana Karola Walańskiego nauka po wojnie rozpoczęła się 04.09.1945r. Szkoła była zniszczona i wymagała remontu, mimo to nauka rozpoczęła się już w kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych. W szkole uczyło wtedy wraz z kierownikiem 4 nauczycieli. W pierwszych miesiącach uczyło się 85 dzieci. Do szkoły doszli uczniowie z Zabełkowa i wtedy powstała Szkoła Zbiorcza ze 107 uczniami.

W latach 1956 - 1958 w budynku obecnej placówki mieściła się dodatkowa Filia Państwowego Ogólnokształcącego Liceum Korespondencyjnego na Opolu. Dyrektorem tej placówki była pani mgr Mazurek. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Stanisław Zuzok. W dniu 21.10.1973r. w szkole miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru ówczesnemu dyrektorowi szkoły p. Marianowi Galusowi. Dokonał tego przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, pan Emanuel Skorupa. Tablicę pamiątkową na parterze odsłonił pan Franciszek Adrian, zaś imię szkoły nadał inspektor szkolny pan Eugeniusz Grzeszczuk. W drugą rocznicę nadania imienia szkole pan Franciszek Adrian przywiózł prochy z Westerplatte i umieścił je w niszy pod tablicą pamiątkową. 27.04.1977r. miało miejsce uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej, Tradycji i Perspektyw. Aktu otwarcia dokonał pan Bronisław Kaczor, weteran II wojny Światowej. Początkowo pomieszczenie to znajdowało się w sali lekcyjnej na I piętrze (dzisiejsza sala geograficzna). Po rozbudowie szkoły tj. po 1984 Izba Pamięci została przeniesiona do pomieszczenia, w którym mieści się obecnie pokój nauczycielski. Ze względu na wzrost liczby dzieci i brak pomieszczeń Izba Pamięci została zlikwidowana.

W latach od 16.08.1982 do 09.07.1984 trwała rozbudowa szkoły. Zajęcia w rozbudowanym budynku zaczęły się 01.09.1984r. W ramach rozbudowy powstała nowa część szkoły wraz z salą gimnastyczną wyposażoną w widownię.

Obecnie w rozbudowanej szkole znajduję się 10 klasopracowni, 1 wydzielona sala komputerowa i 1 połączona sala komputerowa z klasopracownią. Wszystkie klasopracownie są odnowione i wyposażone w sprzęt audiowizualny. Wraz z początkiem rozbudowy szkoły zburzono starą szkołę (stare przedszkole), w której do jej zburzenia mieściło się przedszkole, sala języka polskiego oraz pomieszczenie biblioteki. Obecnie na miejscu starej szkoły znajduje się parking szkolny. Przedszkole zostało przeniesione do dobudowanego budynku dawnego Urzędu Gminy przy ul. Fabrycznej, gdzie mieści się do dzisiaj. 


Dyrektorzy szkoły - w okresie powojennym.

   Karol Waloński - 4 IX 1945
   Helena Szlanczówna - IV 1946
   Antoni Lose - 1946
   Stanisław Zuzok - 1956 - X 1965
   Ryszard Gądek - X - XI 1965
   Antoni Lose - 1965 - XI 1967
   Marian Galus - 22 IV 1968
   Czesław Staszek - 1 VIII 1984
   Alicja Wróblewska - 15 X 1987
   Marek Tomczyszyn - 1 IX 2006
   Barbara Tomczyk P.O. - 19 IX 2014
   Barbara Tomczyk - 1 IX 2015 - nadal