Pracownicy szkoły

Imię i Nazwisko Stanowisko
Barbara Tomczyk

dyrektor szkoły
nauczyciel WF i wychowania do życia w rodzinie

Bernadeta Jabłońska

wychowawca klasy 1 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opiekun zajęć świetlicowych

Dariusz Wierzgoń

nauczyciel religii i etyki

Edyta Jambor-Cwik

nauczyciel biologii i chemii

Ewa Jura

wychowawca klasy 3 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Gabriela Zygar

opiekun zajęć świetl., opiekun SU

nauczyciel j. polskiego

Joanna Reguła

wychowawca klasy 6 SP

opiekun zajęć świetlicowych, 

nauczyciel wf oraz bibliotekarz szkolny

Krzysztof Fulneczek

nauczyciel muzyki

ks. Paweł Chlipała

nauczyciel religii

Leonard Fulneczek

nauczyciel historii

Maria Gołąbek

wychowawca klasy 5 SP
nauczyciel j. niemieckiego

Małgorzata Kramarczyk

nauczyciel logopeda

Piotr Jeziorski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

Piotr Rybarz

nauczyciel WF, geografii
oraz opiekun zajęć świetlicowych, opieku

Sylwia Jambor

nauczyciel WOS

Tatiana Ciuraj

wychowawca klasy 8 SP

pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki i doradztwa zawodowego

Teofil Feliks

nauczyciel matematyki

Teresa Lipiec 

wychowawca klasy 2 SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Violetta Nowak

wychowawca klasy 7 SP
nauczyciel j. angielskiego

Weronika Wycisk

administrator szkolnej stronyWWW i fanpage na FB
nauczyciel fizyki i informatyki