Pracownicy szkoły

Imię i Nazwisko Stanowisko
Barbara Tomczyk

dyrektor szkoły
nauczyciel WF i wychowania do życia w rodzinie

Anna Musioł

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Bernadeta Jabłońska

wychowawca klasy 3 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opiekun zajęć świetlicowych

Dariusz Wierzgoń

nauczyciel religii, etyki oraz muzyki

Ewa Jura

wychowawca klasy 2 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Gabriela Zygar

wychowawca klasy 5 SP

nauczyciel j. polskiego

Joanna Reguła

wychowawca klasy 8 SP

opiekun zajęć świetlicowych, 

nauczyciel wf oraz bibliotekarz szkolny

ks. Paweł Chlipała

nauczyciel religii

Marcin Kopczyński

nauczyciel historii i wos

Maria Gołąbek

wychowawca klasy 7 SP
nauczyciel j. niemieckiego, języka mniejszosci niemieckiej oraz biologii

Małgorzata Kramarczyk

nauczyciel logopeda

Piotr Jeziorski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

Piotr Rybarz

wychowawca klasy 4 SP

nauczyciel WF, przyrody i geografii

oraz opiekun zajęć świetlicowych

Renata Ficek

nauczyciel chemii

Tatiana Ciuraj

pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki i doradztwa zawodowego

pegadog specjalny i terapeuta pedagogiczny

Teofil Feliks

nauczyciel matematyki

Teresa Lipiec 

wychowawca klasy 1 SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Violetta Nowak

nauczyciel j. angielskiego

Weronika Wycisk

nauczyciel fizyki i informatyki
administrator szkolnej strony WWW i fanpage na FB