Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

Przewodnicząca :

 Magdalena Kaczor

Zastępca przewodniczącej :

 Marta Wolnik

Skarbnik :

 Anita Wolny

Sekrzetarz:

 Kazimiera Hojka

Ustalona również została wysokość składki na Radę Rodziców to 60 zł.
Składkę można wpłacić w całości lub w 2 ratach- również w sekretariacie szkoły do końca listopada.

Nr konta, na które można wpłacać składki: 30 8474 0007 2001 0005 6453 0001 (Bank Spółdzielczy Krzyżanowice)

UBEZPIECZENIE dla uczniów - składka 50 zł. Ubezpieczenie dziecka wprawdzie nie jest obowiązkowe, ale z uwagi na różnorodność zajęć, w jakich nasze dzieci biorą udział oraz licznych wycieczkach (w tym również zagranicznych)- warto zadbać o poczucie bezpieczeństwa i ubezpieczyć uczniów od nieszczęśliwych wypadków i zachorowań. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły do końca września.