Zapisy do 1 klasy SP - rok szkolny 2023/2024

 Dzień dobry,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach informuje,
że rozpoczynaja się zapisy uczniów do klasy pierwszej.

Zgłoszenia są przyjmowane w dniach 7-17 marca 2023 r. w sekretariacie szkoły w godzinach pracy placówki.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru do SP w Chałupkach oraz z terminami
a następnie o złożenie dokumentacji do szkoły. 


 


Dokumenty do pobrania:

- zgłoszenie dziecka do klasy 1 SP na rok szkolny 2023/2024

- wniosek o przyjęcie dziecka do SP w Chałupkach

- wniosek rodziców o naukę dla dziecka języka mniejszosci niemieckiej

- oświadczenie o woli uczęszczania dziecka na religię

- karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną w SP Chałupki

 

Wstecz