Zarządzenie Nr 0040 /02/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach z dnia 19 marca 2021 r.