Wycieczka do Oświęcimia

Do "Oświęcimia" jedzie się nie tylko po to, by zetknąć się ze śladami przeszłości, zdobywać wiedzę na temat obozu i zagłady Żydów oraz poznać i zrozumieć mechanizm zbrodni, jaka miała tam miejsce. Wizyta na terenie byłego obozu może być okazją do zadania sobie pytania o to, jak ja bym się wówczas zachował/-a, jak zachowam się w przyszłości, jeśli stanę przed trudnym wyborem w obliczu zła? Jak powinienem postępować, by to się nie powtórzyło? 

Nad tymi i innymi odpowiedziami na w/w pytania mogli zastanowić się uczniowie klasy 8 podczas wycieczki programowej z historii do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w dniu 10.10.2023r. 

Muzeum obejmuje tereny dwóch największych obozów wchodzących w skład kompleksu Auschwitz. Są to: obóz macierzysty Auschwitz I w Oświęcimiu, gdzie znajduje się ekspozycja muzealna, oraz obóz Auschwitz II - Birkenau w położonej opodal Brzezince. Birkenau jest utrzymywany jako relikt, rezerwat i miejsce refleksji. Oba kompleksy klasa 8 miała możliwość zwiedzić wraz z przewodnikiem muzealnym.


Wstecz