Dokumenty związane z egzaminem

Proszę o zapoznanie się z nastepujacymi dokumentami:

Oświadczenia, które należy wydrukować a dziecko musi przynieść na egzamin:

 

 

Wstecz