WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY ÓSMEJ

1. Terminy rekrutacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

3. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Wytyczne%20dot%20egzamin%C3%B3w.pdf https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg

4. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

Wstecz