Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie,

Zdalne nauczanie od dzisiaj jest faktem i chociaż mamy świadomość, że ograniczenia techniczne mogą utrudniać realizację zadań, to pamiętajcie jednak, że każdy uczeń podlega obowiązkowi nauki. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteście jedynymi użytkownikami domowych komputerów, a nie wszystko możecie zrobić przy użyciu telefonu komórkowego. Mając na uwadze troskę o Wasze zdrowie i możliwości oraz dobre samopoczucie, staraliśmy się wypracować takie metody pracy zdalnej, aby z jednej strony móc nauczać i realizować podstawę programową, z drugiej, aby przesyłane materiały nie obciążały Was nadmiernie. Mamy  nadzieję, że wspólnymi siłami sobie poradzimy.

Nauczanie zdalne w SP Chałupki będzie realizowane przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Nauczyciele będą się z Wami kontaktować przez e-dziennik, dlatego codziennie należy zalogować się do e-dziennika i sprawdzić, co macie do zrobienia. Do starszych uczniów- od klasy IV do VIII- będą wysyłane informacje w e-dzienniku, co powinni wykonać na daną lekcję. Prosimy, abyście pracowali systematycznie

 2. Będziecie otrzymywać materiały do pracy, wskazówki, jak wykonać określone zadanie, propozycje notatek, itp. Będą one wysyłane (klasy I-II) zgodnie z planem lekcji w danym dniu, w godzinach od 8.00 do 12.00, tak abyście mieli czas na realizację wyznaczonych przez nauczycieli zadań. Nie zawsze jednak będą to zadania do wykonania od razu. Będziecie to mogli robić z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych w Waszych domach - ważne, abyście to robili.

 3. Nauczyciele będą wykorzystywać bezpłatne platformy edukacyjne np.: Epodreczniki.pl, bezpłatne aplikacje np.: Trello, Classroom, Microsoft Office 365 oraz e-dziennik. Szczegóły już zostały ustalone z Wami, Waszymi rodzicami lub będzie to zrobione w najbliższych dniach.

 4. Każdy nauczyciel będzie dostępny dla uczniów podczas konsultacji: przez e -dziennik,
  w godzinach pracy uczniów od 8.00- 12.00, w dniu, w którym macie dany przedmiot.

 5. Lekcje zdalne nie będą trwały tradycyjnie 45 minut.

 6. Każdy uczeń jest zobowiązany do pracy w systemie zdalnym. Będziecie oceniani oraz monitorowane będą Wasze postępy w pracy. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form- zgodnie ze statutem. Informacje o postępach w nauce będą przesyłane przez aplikacje, na których pracują uczniowie oraz przez e-dziennik. Oceny będą wpisywane do e-dziennika. Nauczyciele poinformują również o ocenach, które uzyskaliście przed 12.03.2020 r, a które nie zostały wpisane do dziennika z powodu zawieszenia zajęć.

 7. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości prosimy kontaktować się z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem.

 8. Do Waszej dyspozycji będzie przez e-dziennik dostępny pedagog szkolny- codziennie od 9.00 do 12.00 oraz wtorek i czwartek od 16.00 do 17.00.

 9. Dyrektor będzie dostępny codziennie od godz. 8.00 do 15.00 przez e-dziennik lub telefonicznie.

 10. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

 11. Informacje i komunikaty będą umieszczane również na stronie internetowej szkoły.

Życzę owocnej i spokojnej pracy. Barbara Tomczyk

 

Wstecz