Wybory do SU 2019/2020

13 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego.

Jest  to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności.

Do samorządu w roku szkolnym 2019/2020 kandydowali: Natalia Ciuraj, Wiktoria Koloska, Paweł Kania, Szymon Kania, Anna Niemiec, Anna Wycisk. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja w składzie: Martyna Zmuda, Oliwier Wolny i Emilia Kowalska.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącą SU została Anna Niemiec z klasy szóstej, a jej zastępcą Natalia Ciuraj z klasy ósmej.

Pozostali kandydaci zostaną wybrani na  funkcję skarbnika i przedstawicieli poszczególnych sekcji samorządu.

Opiekunem SU została Bernadeta Jabłońska.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


 

 

Wstecz