Najmłodsi programują

W ubiegłym roku szkolnym Gmina Krzyżanowice dołączyła dzięki wykorzystaniu środków unijnych do projektu „Eksperci programowania w podregionie rybnickim”,  spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Wsparciem przez Wyższą Szkołę Humanitas zostało objętych 16 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni do prowadzenia zajęć z programowania w klasach I -III szkoły podstawowej. Uczniowie poznając podstawy programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr i Baltie rozwijali min. swoje kompetencje informatyczne oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów.
Zajęcia z wykorzystaniem takich narzędzi jak LEGO We Do 2.0. i mata edukacyjna zachęcały młodych odkrywców do aktywnej, twórczej i realizowanej zespołowo pracy. Uczniowie klasy trzeciej z wychowawczynią Bernadetą Jabłońską zafascynowani byli programowaniem robotów, które budowali z klocków Lego We Do 2.0. W parach urządzali wyścigi  aprogramowanych pojazdów, wymieniali się uwagami i wzajemnie motywowali..
Po zakończeniu projektu w grudniu 2018 roku każda szkoła otrzymała zestawy klocków Lego, maty edukacyjne, kamerę i tablet dla nauczyciela. Uczniowie pracowali na tabletach wypożyczonych przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.


Zobacz zdjęcia w galerii...

Wstecz