Najmłodsi studenci gminy Krzyżanowice zainaugurowali rok akademicki

W sobotę 15 października ruszył Krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Najmłodsi studenci gminy Krzyżanowice (najpierw grupa uczniów szkół podstawowych, później przedszkolaki) złożyli ślubowanie, zostali pasowani na studentów przez prodziekana WSH dr Mariusza Lekstona oraz odebrali indeksy.

W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017, który odbył się w sali narad Urzędu Gminy, wzięły udział sekretarz gminy Małgorzata Krzemien i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. 

Wykład inauguracyjny pt. „Kolory Francji (Les couleurs de la France)”,  otwierający cykl uniwersyteckich wykładów, wygłosił dr Grzegorz Markowski. Młodzi studenci zaznajomili się z podstawowymi informacjami o Francji, poznali zamki nad Loarą i charakterystyczne budowle Paryża, poznali także podstawowe zwroty w języku francuskim.

Wykładom przysłuchiwali się dorośli, którzy towarzyszyli swoim pociechom podczas pierwszych zajęć. 

 


 Zapraszamy do galerii na Portalu Gminy Krzyżanowice

 


 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.  Obecnie Spółka rozpoczyna realizację kluczowego projektu  inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie gminy Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek oraz  województwa śląskiego w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice. 
Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu   w  Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.
Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie stanowił ważny element gazowego Korytarza Północ-Południe. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI), natomiast w maju 2015 roku Interkonektor Polska – Czechy otrzymał dofinansowanie unijne w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”(CEF - Connecting Europe Facility)
 Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI, które są dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/).

Szczegółowe informacje na temat Sponsora Głównego dostępne są na stronie internetowej www.gaz-system.pl

Wstecz