Konkurs babek - regulamin

REGULAMIN KONKURSU BABEK1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Zespól Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach


2. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Prezentacja przed konkursowa babek, ich degustacja oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 03 marca 2016 r. w ramach Dnia Otwartego Szkoły podczas Festiwalu Projektów. Wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu na sali gimnastycznej.

3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji rodzinnych, a także:
- budowanie więzi społeczności ZSO Chałupki.
- prezentacja wyrobów cukierniczych przygotowywanych w rodzinach wielopokoleniowych.
- wymiana doświadczeń oraz przepisów
- zebranie środków na zajęcia dla dzieci z clownem.


4. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do rodziców i dziadków dzieci uczęszczających do klas I-III Szkoły Podstawowej w Chałupkach.

5. Warunki uczestnictwa:
Przystąpienie do konkursu następuje przez przyniesienie przygotowanej przez siebie babki wraz z przepisem (może być ozdobiony rysunkami dziecka lub też zdjęciem rodzinnym osób przygotowujących babkę) do p. Marii Gołąbek do godz. 10.00 w dniu 03.03.2016 r. w celu wpisania na listę konkursową.
 
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przyniesienia babki gotowej do wystawienia na stole (na talerzu lub tacy).
 

6. Ocena ciast:
Oceny ciast dokona komisja powołana przez organizatora.
Kategorie:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
•    nagroda jury – oceny wystawiane będą przez jury
•    nagroda publiczności- oceny wystawiane będą przez osoby degustujące będące gośćmi kawiarenki
 
Kryteria oceny:
•     oryginalność,
•     estetyka przygotowanego ciasta,
•    subiektywne odczucia smakowe członków komisji i gości kawiarenki po degustacji.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

8. Postanowienia końcowe:
Porcje przygotowanych babek będzie można zakupić za symboliczną złotówkę. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zajęcia dla dzieci klas I-III SP z clownem. Po zakończeniu konkursu przepisy na zwycięskie ciasta zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania przepisów oraz imion i nazwisk zwycięzców  konkursu.
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
Regulamin konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
Wszystkie kwestie których nie obejmuje regulamin, ustala organizator.

Wstecz