Spektakl profilaktyczny "Bilet do raju"

Dnia 8 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się spektakl krakowskiego teatru ,,Kurtyna' pod tytułem "Bilet do raju". Podejmował problematykę relacji w rodzinie oraz drogę młodego człowieka do uzależnienia od dopalaczy.

Spektakl finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został bardzo dobrze przyjęty przez młodą widownię i jednocześnie spełnił swoją rolę edukacyjną zmuszając do refleksji na temat zagrożeń współczesnego świata. Doskonałe połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Wstecz