Wyniki uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu kuratoryjnego z j. niemieckiego

Zostały już opublikowane wyniki uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu kuratoryjnego z j. niemieckiego. Dwóch uczniów naszego gimnazjum: Łukasz Matuszek oraz Szymon Juraszek znaleźli się na liście zakwalifikowanych. Finał konkursu odbędzie się 16 marca. Przed chłopcami miesiąc wytężonej pracy. Gratulujemy wyników i mocno będziemy trzymać kciuki na III etapie

Przypomnijmy o co chłopcy mogą powalczyć:

  • laureaci konkursów kuratoryjnych, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów rekrutacji;
  • uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
  • laureaci konkursu z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego i otrzymują z tej części egzaminu najwyższy wynik.

Wstecz