Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA czynna jest:

w godzinach porannych od poniedziałku do czwartku

od 8:00 do 8:45

w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku:

od 12:30 do 15:20

Opiekunem na świetlicy jest pani Teresa Lipiec