Pracownicy szkoły

Imię i Nazwisko Stanowisko
Barbara Tomczyk

dyrektor szkoły
nauczyciel WF i wychowania do życia w rodzinie

Bernadeta Jabłońska

wychowawca klasy 2 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opiekun zajęć świetlicowych

Dariusz Wierzgoń

nauczyciel religii, etyki oraz muzyki

Ewa Jura

wychowawca klasy 1 SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Gabriela Zygar

wychowawca klasy 4 SP

nauczyciel j. polskiego

Joanna Reguła

wychowawca klasy 7 SP

opiekun zajęć świetlicowych, 

nauczyciel wf oraz bibliotekarz szkolny

Krystyna Wyrtki

nauczyciel biologii i chemii

ks. Paweł Chlipała

nauczyciel religii

Marcin Kopczyński

nauczyciel historii i wos

Maria Gołąbek

wychowawca klasy 6 SP
nauczyciel j. niemieckiegoi języka mniejszosci niemieckiej

Małgorzata Kramarczyk

nauczyciel logopeda

Piotr Jeziorski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

Piotr Rybarz

nauczyciel WF, przyrody i geografii
oraz opiekun zajęć świetlicowych

Tatiana Ciuraj

pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki i doradztwa zawodowego

Teofil Feliks

nauczyciel matematyki

Teresa Lipiec 

wychowawca klasy 3 SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Violetta Nowak

wychowawca klasy 8 SP
nauczyciel j. angielskiego

Weronika Wycisk

nauczyciel fizyki i informatyki
administrator szkolnej strony WWW i fanpage na FB