Pracownicy szkoły

Imię i Nazwisko Stanowisko
Barbara Tomczyk

dyrektor szkoły
nauczyciel WF i wychowania do życia w rodzinie

Anna Kamczyk

nauczyciel historii i WOS

Bernadeta Jabłońska

opiekun zajęć świetl., opiekun SU
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dariusz Wierzgoń

nauczyciel religii i etyki

Edyta Jambor-Cwik

nauczyciel biologii i chemii

Ewa Jura

wychowawca klasy II SP
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Gabriela Zygar

wychowawca klasy VIII SP

nauczyciel j. polskiego

Joanna Reguła

wychowawca klasy V SP
nauczyciel wf oraz bibliotekarz szkolny

Krzysztof Fulneczek

nauczyciel muzyki

Maria Gołąbek

wychowawca klasy IV SP
nauczyciel j. niemieckiego

Piotr Jeziorski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

Piotr Rybarz

nauczyciel WF, przyrody i geografii

Tatiana Ciuraj

wychowawca klasy VII SP

pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki

Teofil Feliks

nauczyciel matematyki

Teresa Lipiec 

wychowawca klasy I SP

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki

Violetta Nowak

wychowawca klasy VI SP
nauczyciel j. angielskiego

Weronika Wycisk

administrator szkolnej stronyWWW i fanpage na FB
nauczyciel fizyki i informatyki