Ogólnopolski Program Edukacyjno-Społecznego

Nasza szkoła przystąpiła do
Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjno - Społecznego
"Każdy inny - wszyscy równi"
 

Głównym celem naszych działań będzie kształtowanie tolerancji i empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez 9 miesięcy  wramach  tego projektu będziemy realizować różne zadania. Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu uda nam się przybliżyć całej społeczności szkolnej świat osób, które są inne a jednak takie same jak my.


Wykonane zadania:

- Dzień Piżamy