Patron szkoły podstawowej

Henryk Sucharski urodził się 12 listopada 1898 roku we wsi Gręboszów w Małopolsce. Pochodził z wielo dzietnej rodziny chłopskiej. Ojciec Henryka, Stanisław, trudnił się szewstwem i prowadził wraz z żoną, Agnieszką z Bojków, gospodarstwo rolne. W latach 1909/10 - 1917/18 Henryk uczęszczał do II Gimnazjum w Tarnowie, kończąc naukę wcześniejszym egzaminem dojrzałości, zdawanym 17 września 1917 roku. Przyspieszenie egzaminu spowodowane było względami wojskowymi. Już 13 lutego wcielony został na podstawie poboru do armii austriackiej, do 32 pułku strzelców w Bochni. W październiku 1918 roku przebywając na froncie włoskim w Piava, zachorował na malarię i był leczony w szpitalu wojskowym w Stan - Stino. Po wyzdrowieniu nie powrócił już do armii austriackiej, gdyż 7 lutego 1919 roku został powołany do Wojska Polskiego jako starszy szeregowy. Czas pobytu w Wojsku Polskim to dla Sucharskiego okres intensywnego dokształcania się w dziedzinie wojskowości - kończy w tym czasie kilka kursów, przechodzi kilka szkoleń, awansuje na kolejne stopnie oficerskie.

W 1938 roku został przeniesiony z 35 p.p. w Brześciu nad Bugiem do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w randze majora. Był komendantem tej placówki także w okresie najbardziej znanym w jej krótkich dziejach - w czasie obrony Westerplatte w dniach 1 - 7 września 1939 roku. Po poddaniu Westerplatte przebywał w kilku niemieckich obozach jenieckich, m.in. w Oflagu 1A, 4A, 2B, XC i 2D (Stabławki, Hohnstein w Saksonii, Riesenburgu, Lubece i Murnau).

Po zakończeniu wojny od 1945 roku przebywał we Włoszech jako dowódca 6 Baonu Strzelców Karpackich. Zmarł 30 VIII 1946 roku w angielskim szpitalu wojskowym w Neapolu na zapalenie otrzewnej po perforacji jelita grubego. Pochowany został 1 IX 1946 roku na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Casamassima (działka D, rząd 5, nr grobu 13). Po 25 latach, 27 VIII 1971 roku prochy majora Sucharskiego zostały przewiezione do Warszawy, następnie do Gdańska, by spoczęły zgodnie z wolą Zmarłego w Ziemi Polskiej - na Westerplatte.

 


 

 mjr H. Sucharski