Projekt "Das Bild der Anderen - obraz innych"

   Właśnie wystartował kolejny  Międzynarodow Projekt Goethe-Institut „Das Bild der Anderen”. W projekcie biorą udział uczniowie klasy II Gimnzjum: Zuzia, Sonia, Wiki, Julka, Karolina, Mirela, Dominik, Adrian, Kasia, Ewa, Anita, Marcin, Piotrek, Szymon, którzy rozpoczęli korespondencję z uczennicami z Santiago z Chile.

   Projekt „Das Bild der Anderen” polega na wymianie e-maili w języku niemieckim z rówieśnikami z innych krajów, będących na tym samym poziomie kompetencji językowych. W czasie projektu nie tylko poszerzamy znajomość języka niemieckiego, ale dowiadujemy się również, jak żyją nasi rówieśnicy w innych krajach na całym świecie. My natomiast zapoznajemy naszych kolegów z polską kulturą i obyczajami. Celem projektu jest wprowadzenie do tradycyjnej lekcji języka niemieckiego, opartej w głównej mierze na ustnej komunikacji, możliwości nadania jej autentycznego pisemnego wymiaru. Istotne jest również zmotywowanie uczniów, już po pierwszych godzinach niemieckiego, do pisania listów za pośrednictwem internetu. Projekt stwarza zatem uczniom możliwość opowiadania o sobie i poznania rówieśników w innych krajach, często bardzo egzotycznych. Uczniowie przekonują się, że język niemiecki, jest językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się na całym świecie. Przede wszystkim zaś ,,Das Bild der Anderen” daje możliwość poznania innych, którzy okazują się tacy sami jak my. Należy dodać, ze projekt jest w pełni bezpieczny dla uczniów, gdyż e-maile administrowane są przez nauczyciela.

Przykładowe listy z Chile:

Wstecz