Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych

W ramach projektu ,,Każdy inny – wszyscy równi” Szkoła Podstawowa w Chałupkach melduje wykonanie kolejnego zadania. 
21 listopada w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych. Celem obchodów tego dnia jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.  
W progach naszej szkoły gościliśmy panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie. To właśnie one przybliżyły nam świat osób niewidomych. Uczniowie brali udział w wykładach i warsztatach ukazujących codzienne życie oraz funkcjonowanie tych osób wspartych mnóstwem materiałów wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą niewidzącą i niedowidzącą. Poprzez te działania dowiedzieliśmy się jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa zmysł wzroku oraz jak możemy wspomóc osoby niewidome. 
Ponadto na korytarzu szkoły ustawiono tablice z materiałami informacyjnymi, które przybliżyły naszym uczniom świat osób niewidomych i bariery które muszą pokonywać w życiu codziennym. Uczniowie i nauczyciele  w tym dniu na znak solidarności założyli ubrania w kolorze białym.  
Dla wszystkich było to bardzo wartościowe spotkanie i doświadczenie, ponieważ dzięki tego typu inicjatywą po raz kolejny zaszczepimy w dzieciach akceptację i wrażliwość na inność drugiego człowieka.  
Serdeczne podziękowania kierujemy dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie oraz Pani  Małgorzacie, Patrycji i Marysi, że zechciały do nas przyjechać i przeprowadzić bardzo wartościowe zajęcia.

Wstecz