Spotkanie z policjantem - pogadanka o bezpieczeństwie

c Zwrócił nam uwagę na ostrożność w kontaktach z obcymi, bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw???????? a szczególnie podkreślił sposób przechodzenia przez ulicę w wyznaczonych miejscach????️. Wspomniał też o odpowiednio wyposażonym rowerze????, na którym powinni jeździć pod opieką dorosłych. W trakcie pogadanki przedstawił nam prezentację multimedialną, po której odpowiadał na pytania dzieci.????????????


 

Zapraszamy do galerii

Wstecz