ZARZĄDZENIE NR 0040 /25/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach z dnia 09 listopada 2020 r.