ZARZĄDZENIE NR 0040/23/2020 z dnia 13.10.2020 r. Dyrektora Szkoły o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Szkole Podstawowej w Chałupkach