Nasze gimnazjum otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu „Schüler als Wirtschaftsexperte”w ramach akcji Socrates Comenius.

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Czas realizacji projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół wynosi 2 lata, w edycji 2013 jest to sierpień 2013 - lipiec 2015. 
W ramach tego projektu będziemy współpracować z Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium na Węgrzech oraz Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves na Słowacji.

Życzymy wszystkim uczniów kreatywności oraz zaangażowania w nowe wyzwanie!!!