Procedura organizacji zajęć i funkcjonowania szkoły obowiązująca od 18 stycznia 2021 r.