Nasze gimnazjum otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu „Schüler als Wirtschaftsexperte”

Nasze gimnazjum otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu „Schüler als Wirtschaftsexperte”w ramach akcji Socrates Comenius. Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Czas realizacji projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół wynosi 2 lata, w edycji 2013 jest to sierpień 2013 - lipiec 2015.
W ramach tego projektu będziemy współpracować z Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium na Węgrzech oraz Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves na Słowacji.

Życzymy wszystkim uczniów kreatywności oraz zaangażowania w nowe wyzwanie!!!

Wstecz