Profilaktyka 40 +

W związku z prośbą Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wsparcia rządowej kampanii – Profilaktyka 40 +, zamieszczamy materiały informacyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4


Wstecz