Powrót do szkoły po feriach

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.

W dniu 18.01.2021 r. klasy I- III wracają do szkoły i będą się uczyć w formie tradycyjnej-stacjonarnej. W związku z tym proszę o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują na terenie naszej szkoły, zawartych w Procedurze organizacji zajęć od 18.01.2021 r., która umieszczona jest na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Proszę o zwrócenie uwagi na zapis dotyczący przychodzenia uczniów klas I- III do szkoły i przestrzeganie ustalonego harmonogramu, który pozwoli na zachowanie zasad bezpieczeństwa i ograniczenie kontaktów pomiędzy uczniami z różnych klas.

Klasy V- VIII nadal pracują w formie zdalnej i obowiązują wszystkie zasady, które są zawarte w zarządzeniu dyrektora szkoły nr 0040/25/2020, a które obowiązywały do tej pory.

Zarządzenie jest dostępne w zakładce „Dokumenty” na szkolnej stronie internetowej. Wszelkie pytania proszę kierować do wychowawców, nauczycieli, dyrektora szkoły za
pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie (dane kontaktowe podane są na stronie szkoły).

Z zarzadzeniem możecie się również zapoznać Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Życzę wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do „normalności”.

Barbara Tomczyk

Wstecz