KLIMATYCZNA KLASA

Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać? Na te i inne pytania odpowiedź znaleźli uczniowie klasy 3 SP biorąc udział w ciekawym projekcie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Uczniowie, uczestnicząc w cyklu lekcji, kształtowali kompetencje społeczne, prowadzili obserwacje przyrodnicze, dowiedzieli się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Na ostatniej lekcji pracowali kreatywnie. Ze zgromadzonych odpadów stworzyli zupełnie nowe przedmioty. Dzięki wyobraźni uczniów zużyte przedmioty zyskały "nowe życie".
Do przygotowanych prac zostały dołączone propozycje działań sprzyjające ochronie klimatu. Zapisane postulaty przekazali zaproszonemu na zajęcia przedstawicielowi samorządu terytorialnego.
Na zajęcia w dniu 10.05.2019 została zaproszona Pani Aniela Ćwik z-pca Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Po prezentacji prac, uczniowie popisali się swoją wiedzą na temat ochrony naszego klimatu, poznali zadania, które są w gestii samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Był również czas na zadawanie pytań.
Na koniec gość spotkania wręczyła uczniom w obecności Dyrektor Szkoły Barbary Tomczyk prezenty, a wychowawczyni- Bernadeta Jabłońska Certyfikat uczestnictwa w projekcie.


Zapraszamy do galerii...

Wstecz