Pierwszy dzwonek

Minęły wakacje. Pierwszego września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Po dwumiesięcznym odpoczynku uczniowie i nauczyciele powrócili w szkolne mury. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza Św. odprawiona przez księdza proboszcza Rafała Cudoka w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli. Szkolną uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Barbara Tomczyk witając uczniów, nauczycieli i przybyłych rodziców. Szczególnie ciepło zostali przywitani pierwszoklasiści, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole. W tym roku szkolnym do pierwszej klasy uczęszczać będzie 18 uczniów, a ich wychowawcą będzie Bernadeta Jabłońska. W tradycję naszej szkoły wpisuje się występ najmłodszych uczniów, którzy zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, odpowiadały na pytania o Ojczyźnie i o tym, jak należy zachowywać się w szkole. Mimo wielkiej tremy wszystko wypadło znakomicie. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły i zostali pasowani na ucznia symbolicznym, wielkim ołówkiem. Po pasowaniu Pani Dyrektor wraz z Wychowawczynią wręczyły uczniom dyplomy pasowania na ucznia, rogi obfitości oraz plecaki ufundowane przez sponsora. Kończąc uroczystość Dyrektor Szkoły Barbara Tomczyk złożyła wszystkim uczniom i nauczycielom u progu nowego roku szkolnego życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów i wielu, wielu sukcesów.

Wstecz