Mówimy NIE stereotypom - 2016

Od 26 do 30 maja 2016 r. Instytut Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (ifa) organizuje w Opolu wspólnie ze Związkiem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Kreisjugendringiem z Wuerzburga oraz Centrum Kultury Niemieckiej z Kijowa Widerstrahl warsztaty slamu poetyckiego pt. Slammin stereotypes - Mówimy NIE stereotypom. Zaproszona do udziału w projekcie została grupa 15-osobowa, po 5 osób z Polski, Niemiec i Ukrainy. Pośród 5 osób z Polski znalazły się uczennice III B gimnazjum w Chałupakch Weronika Buchcik oraz Monika Wittek. 
Tematem wiodącym warsztatów są uprzedzenia, stereotypy, walka z wielopłaszczyznowym wykluczeniem oraz dyskryminacja wśród młodzieży. Warsztaty ze sztuki argumentacji, retoryki czy (auto)prezentacji pozwolą na ćwiczenie bardzo konkretnych kompetencji i kształcenia predyspozycji.

29 maja 2016 r. jednym z najpiękniejszych miejsc w Opolu, na wyspie Bolko, w kawiarni LABA, odbędzie się OpenAir-Poetry-Slam-Evening. Świeżo upieczeni slamerzy będą mieli niepowtarzalną okazję przedstawić się tego wieczoru opolskiej publicznością, prezentując tym samym powstałe w czasie warsztatów teksty. Najlepsze slamy poetyckie zostaną nagrodzone! Wieczór uświetnią również występy polskich slamerów.


Dzisiejsza Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Poczucie wspólnoty i europejskiej solidarności, które towarzyszyły Unii od początku jej istnienia, stawiane są coraz częściej pod znakiem zapytania. Aktualne wydarzenia w Europie, i kryzys przed jakim stanęła Wspólnota mają również ogromny wpływ na sposób pojmowania rzeczywistości i rozwój młodego pokolenia. Co jedni postrzegają jako ogromną szansę dla przyszłości Europy, drudzy definiują jako jedno z największych zagrożeń. Ta niebezpieczna gra ze stereotypami, uprzedzeniami i jednostronnym postrzeganiem otaczającej rzeczywistości prowadzi w konsekwencji do dyskryminacji, wykluczenia i mowy nienawiści, niestety również wśród młodzieży.

Projekt Slammin stereotypes - mówimy NIE stereotypom, posługując się slamem poetyckim, w bardzo ciekawy sposób podejmuje tematykę stereotypowego myślenia i postrzegania świata w czarno-białych barwach.

Intensywna, czterodniowa, praca ze słowem mówionym i pisanym, pod czujnym okiem trenera, zakończy się stworzeniem własnego slamu poetyckiego, mówiącego o uprzedzeniach, stereotypach i dyskryminacji. Tworząc slamy młodzi uczestnicy będą krytycznie rozprawiać się z otaczającą ich rzeczywistością, z własnymi emocjami, różną dynamiką międzynarodowej grupy, stając się tym samym barwnymi ambasadorami swoich myśli i wizji. 
Ukoronowaniem tych zmagań będzie prezentacja własnych tekstów w przestrzeni publicznej Opola - zadanie niełatwe, ale jakże cenne. A najlepszy/a slamer/ka zostanie nagrodzony/a atrakcyjnymi nagrodami.

 

Wstecz