VI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego DER DEUTSCHKENNER

13 kwietnia Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach gościł 66 uczniów klas I-III województwa śląskiego oraz 28 nauczycieli j. niemieckiego na VI.Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla klas I-III SP „Der Deutschkenner”. Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego oraz Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki , nagrody ufundował Konsul Generalny RFN , puchary Wójt Gminy Krzyżanowice, a poczęstunek DFK Zabełków .

Uczniowie rozwiązywali najpierw grupowo zadania obejmujące program nauczania dla klas I-III SP, w tym czasie ich nauczyciele brali udział w warsztatach przeprowadzonych przez wydawnictwo Klett „Praca z filmem na lekcji j. niemieckiego”, panią Alicję Mainusch „ Bajki Janoscha na lekcji j. niemieckiego” oraz spotkali się z ekspertem ds. szkolnictwa, zajmującym się językiem niemieckim jako mniejszości narodowej panem Ryszardem Karolkiewiczem.

Po napisaniu pierwszej części testu komisja konkursowa wyłoniła 5 szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami.

I miejsce zajął ZSP nr 4 w Studziennej,
II –ZSO Tworków,
III-ZSP Wojnowice,
IV ZSO Krzyżanowice

V ZSO Chałupki.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Martyna Zmuda klasa II, Oliwier Wolny klasa II oraz Nikodem Fojcik klasa III. Miło nam poinformować, iż uczniowie wywalczyli V miejsce drużynowo.

Po rozwiązaniu zadań z drugiego etapu i sprawdzeniu ich przez komisję okazało się, iż I miejsce zdobyła Maya Kreuzer z ZSP nr 4 w Studziennej, II miejsce Natalie Grűner z ZSO Tworków, III miejsce Paweł Burszyk z ZSO Tworków, IV miejsce Martyna Zmuda z ZSO Chałupki, a V miejsce Klaudia Buba z ZSO Tworków.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki. Natomiast zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez TSKN na Śląsku oraz Wójta Gminy Krzyżanowice .

Dziękujemy również miejscowemu DFK z Zabełkowa za ufundowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników konkursu. Składamy podziękowania komisji konkursowej p. Cecylii Jarmuła, p. Kornelii Pawliczek - Błońskiej, p. Klaudii Rusnarczyk, p Bożenie Kołodziej, p. Doris Gorgosch oraz p. Małgorzacie Matus za sprawne sprawdzenie prac i podsumowanie wyników. Wyrazy uznania kierujemy także w stronę wszystkich nauczycieli j. niemieckiego, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. 

Klaudia Rusnarczyk

 


 

Wstecz