Zostały opublikowane konkursu kuratoryjnego z j. niemieckiego

Dzisiaj zostały opublikowane wyniki uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu kuratoryjnego z j. niemieckiego. Jeden uczeń naszego gimnazjum: Szymon Juraszek znalazł się na liście zakwalifikowanych. Finał konkursu odbędzie się 14 marca. Przed Szymonem miesiąc wytężonej pracy. Gratulujemy wyników i mocno będziemy trzymać kciuki na III etapie.

Przypomnijmy o co warto powalczyć, na konkursach kuratoryjnych:

- laureaci konkursów kuratoryjnych, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów rekrutacji

- uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną

- laureaci konkursu z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego i otrzymują z tej części egzaminu najwyższy wynik.

Wstecz