Obchody Dnia Języków Obcych 2015 - klasy I - III GIM

Dzisiaj, 13.10.2015 r. klasy gimnazjalne stanęły w szranki z okazji Dnia Języków Obcych.

W tych samych konkurencjach co klasy IV- VI SP, zmierzyło się 5 klas gimnazjum. Klasy odpowiadały na pytania o krajach angielsko- i niemiecko- języcznych, tworzyły plakaty, przygotowywały tematyczne kanapki oraz strój halloweenowy z opisanymi częściami garderoby. Przerywnikiem naszych konkurencji była prelekcja multimedialna Pani Eleny Fila na temat Rosji. Pani Elena nie tylko przedstawiła Rosję z innej strony, ale także uczyła nas czytać po Rusku i „walczyła” ze stereotypami na temat naszego wschodniego sąsiada. W tym miejscu bardzo dziękujemy Pani Elenie i polecamy się na przyszłość.

Po zebraniu punktów okazało się, że po 6 konkurencjach :

  • I miejsce z sumą 33 punktów zajęła klasa III b
  • II miejsce z sumą 31 punktów zajęła klasa III a
  • III miejsce z sumą 28 punktów zajęła klasa II
  • IV miejsce z suma 18 punktów klasa I a
  • Oraz miejsce V klasa Ib z 12 punktami.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i ciężką pracę oraz wspaniałomyślność z powodu zburzonego codziennego planu zajęć.

Wstecz