W kręgu Medei: Obcy – Inny – Swój

30 września 2015 roku czterech uczniów klas III gimnazjum, wspólnie ze swym nauczycielem Januszem Mokroszem, uczestniczyło w odbywającej się w Chorzowie interdyscyplinarnej sesji naukowej zatytułowanej „W KRĘGU MEDEI: OBCY – INNY – SWÓJ”.

Zorganizowane pod szyldem MEDIUM MUNDI spotkanie było już dwudziestą z kolei okazją do tego, by nie tylko środowisko naukowe, ale także licznie uczestniczący w nim gimnazjaliści i licealiści mogli pochylić się nad sposobem uprawiania współczesnej humanistyki.

 


Medium Mundi

Wstecz