Informacje w prasie zagranicznej na temat projektu Comenius „SCHÜLER ALS WIRTSCHAFTSEXPERTE”, który realizowany jest w naszej szkole