Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę

Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę będzie prowadzony na oficjalnym fan page’u projektu „Wszystkie Kolory Świata” na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/UNICEFwszystkiekoloryswiata).

Fan page będzie aktywny od dnia rozpoczęcia konkursu.

W czasie trwanie konkursu użytkownicy Facebooka, którzy zechcą oddać głos na wybrana przez siebie laleczkę, muszą się zalogować na swoje konto i wejść w aplikację konkursową.

Aplikacja konkursowa została specjalnie zaprojektowana dla UNICEF na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Korzystanie z aplikacji wymaga potwierdzenia wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych z konta profilowego Facebooka.

Zdjęcia laleczek w aplikacji konkursowej zamieszczone będą w losowej kolejności. Każdy użytkownik aplikacji będzie mógł wyszukać laleczkę reprezentującą daną szkołę stosując odpowiednie filtry (np. wyszukiwanie po nazwie miejscowości, liczbie oddanych głosów etc.).

Zdjęcia w galerii będą podpisane nazwą placówki zgłaszającej laleczkę do konkursu (nazwa placówki jest zaczerpnięta ze zgłoszenia do akcji, której dokonał koordynator projektu).

Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę!

Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. j) Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia laleczki.

Liczba głosów pod zdjęciem oznacza sumę dotychczas oddanych głosów na daną laleczkę.

Liczba oddanych głosów na każdą laleczkę będzie widoczna pod zdjęciami przez cały czas trwania konkursu.

Konkurs wygrywa ta szkoła, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów. Liczba oddanych głosów jest jedynym kryterium wyboru laureata konkursu (z zastrzeżeniem pkt. V par. 5 n).


 

lalka

Wstecz