Podsumowanie projektu Unicef

8 grudnia odbyło się podsumowanie akcji UNICEF-u „Wszystkie kolory świata”, w którą to akcję nasza szkoła bardzo ochoczo zaangażowała się już prawie miesiąc temu. Akcja pierwotnie polegała na wyborze państwa reprezentowanego przez poszczególne klasy, a następnie uszyciu według otrzymanego wzoru lalek – maskotek wybranych przez poszczególne klasy krajów. Lalki te następnie mają być sprzedane na aukcji, a zyski z tej aukcji będą przeznaczone na szczepionki dla dzieci w krajach afrykańskich. Cenę za lalkę określiliśmy na 10 zł. Wśród wybranych przez klasy krajów znalazły się między innymi: Grenlandia, Japonia, USA, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA, Meksyk, Kenia, Indonezja itd. W pierwszym etapie klasy zredagowały plakaty informacyjne o wybranym przez siebie kraju, które prezentowaliśmy na korytarzach szkolnych. Liczba uszytych lalek przekroczyła nasze oczekiwania. Początkowo liczyliśmy na kilka lalek z danej klasy, co miało dać w sumie kilkanaście bądź kilkadziesiąt lal. Suma końcowa wyniosła aż 126 lalki, a co jedna lalka to bardziej oryginalna i piękniejsza. Na podsumowaniu wyłoniliśmy 3 najbardziej zaangażowane w akcje klasy, najbardziej zaangażowanego ucznia oraz po 3 najpiękniejsze lalki z każdej klasy, a także miss lalek. Podczas podsumowania każda klasa, ubrana na kolor przez siebie wylosowany, zaprezentowała swój dorobek oraz krótko opisała efekty swoich prac. Na zakończenie stworzyliśmy z kolorów naszych ubrań tęczę. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się do akcji oraz wychowawcom za mobilizacje. Jednak największe podziękowania dla rodziców, babć, cioć i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania naszych lal.

Violetta Nowak


 

Wstecz