REGULAMIN prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach