Zarządzenie Nr 0040/13/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach z dnia 16grudnia2021r.