EGZAMIN GIMNAZJALNY i EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Informator

Informator o egzaminie po Gimnazjum

- Pełna informacja o egzaminie gimnazjalnym znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/

 

Informator o egzaminie po Szkole Podstawowej

- Pełna informacja o egzaminie ósmoklasisty znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/

Wstecz