Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rokc2020/2021

Z powodu przejścia na  nauczanie online Samorząd Uczniowski zmodyfikował swój plan pracy na dwa kolejne miesiące.

Poniżej znajdziecie zadania do wykonania dla klas.

listopad

  • Jesienne zdjęcie na spacerze (zdjęcie) – konkurs- termon nadsyłania prac do 25 listopada 2020r. 
  • Andrzejkowe wróżby- najciekawszy filmik- do 30 listopada 2020r. (wystarczy jeden z klasy)

 

grudzień

  • Mikołaj z masy solnej/skarpety/forma dowolna- do 6 grudnia 2020r. (zdjęcie)
  • Wieniec adwentowy (zdjęcie/rysunek) do 15 grudnia 2020 r. 
  • Kartka świąteczna/ozdoba świąteczna- forma dowolna- do 20 grudnia 2020 r. (zdjęcie/praca komputerowa).

 

Wszystkie prace proszę przesyłać w wyznaczonym terminie na adres SU: su.sp_chalupki@spchalupki.onmicrosoft.com

W razie pytań proszę o kontakt z p. Gabrielą Zygar (dziennik elektroniczny).