Uczniowie ZSO w Chałupkach w Gymnasium w Haan

Po raz szósty już grupa uczniów odwiedziła Nordhein-Westfalien i miasteczko Haan w Niemczech w ramach wymiany uczniów pomiędzy Gymnasium Haan, a gimnazjum w Chałupach.


16 czerwca grupa 18 uczniów i 2 nauczycieli poleciała samolotem do Dortmundu, a stamtąd już autobusem do miejscowości Haan. Uczniowie podczas tygodniowego pobytu zwiedzili Wuppertal, Düsseldorf, Köln, Bonn. Odbyły się zajęcia w szkole, projekty sportowe. Młodzież spędzała wspólne czas na kręgielni oraz dyskotece. Celem wymiany uczniów jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Chcemy, aby poprzez różnorodne projekty młodzi ludzie poznali się i doświadczyli życia codziennego w kraju sąsiada. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie - do prywatnych odwiedzin, korespondencji mailowej itp. - i o to właśnie chodzi! Podstawą wymiany szkolnej jest spotkanie, czyli zderzenie kultur, języków, mentalności, obyczajów, jak również odmiennego sposobu postrzegania świata i ludzi. To wyjątkowa sytuacja, z którą uczniowie niejednokrotnie spotykają się po raz pierwszy w życiu. A więc zarazem wartościowa okazja do uczenia się i zdobywania wiedzy nie tylko tej podręcznikowej, lecz – co cenniejsze – takiej, której sama szkoła nie przekaże.


Wymiana uczniowska z Haan wspierana jest finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

Maria Gołąbek

 


Wymiana z Haan 

Wstecz