PROJEKT Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pn. „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” realizowany jest w polsko-czeskim partnerstwie tj. Związku Gmin Hluczyńska i polskich gmin: Krzyżanowice, Kietrz i Pietrowice Wielkie. W okresie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r. w granicach administracyjnych gminy Krzyżanowice zostają prowadzone działania mające na celu oznaczenie na mapach miejsc występowania gatunków roślin inwazyjnych takich jak Barszcz Sosnowskiego, Rdestowiec japoński zwany też rdestem ostrokończystym itp. Mapowanie ww. gatunków wykonają specjalnie do tego przeszkoleni eksperci. Dodatkowo zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Tworzenie map z występowaniem gatunków inwazyjnych
  • Pokaz likwidacji gatunków inwazyjnych
  • Organizacja warsztatów na temat gatunków inwazyjnych
  • Przygotowanie fachowych tekstów do materiałów informacyjnych
  • Druk materiałów informacyjnych

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662 pn. „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.

 

http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu/pl/

Wstecz